Mình năm nay 35 tuổi, rất đam mê công nghệ, rất vui khi được làm quen với mọi người